תקנון האתר

אתר donedeals.co.il המופעל ע”י פריים דיל בע”מ ח.פ. 515886117 משמש כאתר לרכישה באינטרנט.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

רכישת מוצרים באמצעות האתר הינה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את ההוראות, הבין אותן והסכים להן.

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר זה, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין האתר. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כאשר תחליט לגלוש ו/או לפעול באתר הנך מביא לידי הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש, כשאתה מבצע פעולה באתר הנך מצהיר כי הנך מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מוסכם ומוצהר, התמונות המוצגות באתר  החברה עשתה כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב אי דיוקים או שגיאות אשר האתר לא ישא באחריות.

החברה תעשה כמיטב יכולתה להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר

הנהלת האתר רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר שיחויב ביחס להזמנה שבוצעה, הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה לאחר האישור מחברת האשראי.

הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים,  להחליפם או לשנותם, ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך.

אין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציע במחיר הזול ביותר.

האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים  באמצעות האינטרנט.

כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תוכל לבקש מהמזמין כל פרט ו/או אסמכתא לבירור זהות המזמין וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט לפי שיקול דעתה.

לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי תתקבל הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה,

עסקת הקנייה תאושר רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.

חיוב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,

הזנת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

מובהר ומודגש בזאת, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור תשלום ע”י חברת האשראי. בכל מצב יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד ההזמנה, יובהר שגם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע חובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

מכירת מוצרים באתר במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית לתאם איסוף מוצרים במחסני החברה.

כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע”י החברה.

משלוחים – שירות משלוחים בתוך שלושה ימי עסקים לכל חלקי הארץ בעלות של 35 ש”ח, בקנייה מעל 499 ש”ח המשלוח יהיה ללא עלות.

החלפות והחזרות – במידה ולא מוצא חן בעיניכם המוצר תוכלו להתקשר אלינו ואנו נשלח שליח לאסוף מכם את המוצר עד 14 יום בהתאם להחזרת המוצר באריזתו המקורית עם הטיקט.

עלות שליחות הינה 35 ש”ח

במקרה של החזרה כספכם יושב בניקוי עלות הסליקה בהתאם לתקנון חברת הסליקה (עד 14 ימי עסקים). בפנייה באמצעות הטופס בעמוד צור קשר

דילוג לתוכן